Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Komunikat

Wyświetl stronę główną » Koordynator ds dostępności » Komunikat

Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarnowcu

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowcu, wyznaczył koordynatora do spraw dostępności w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarnowcu.

Funkcję będą pełniła nw. osoba:

Pani Jolanta Barczyk

 Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarnowcu jest realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.)

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

  • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowcu;
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Ośrodek Pomocy Społecznej   w Żarnowcu;
  • monitorowaniem działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowcu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarnowcu:

Pani Jolanta Barczyk telefon: 32 644-93-20, wew. 118

e-mail: opszarnowiec@poczta.onet.pl

adres do korespondencji: ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec

 

Źródło informacji: Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowcu. Data utworzenia: 2020-10-01.
Wprowadził do systemu: Barbara Mikołajczyk. Data wprowadzenia: 2020-10-01 14:37:55.
Zatwierdził do publikacji: Jan Kowalski. Data publikacji: 2020-10-01 14:37:55.

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom

ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 – 2021

 

            Na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku            o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Lp

Zakres działalności

Realizator zadań wynikających  z art. 6 ustawy

Sposób realizacji

Termin

1.

Przekazanie do publicznej wiadomości danych koordynatora ds. dostępności

Administrator BIP

Zamieszczenie informacji na stronie BIP, zgłoszenie danych kontaktowych koordynatora do MFi PR

Niezwłocznie po powołaniu

2.

Sporządzenie Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2021

Koordynator ds. dostępności

Opracowanie Planu działania, przekazanie Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej do zatwierdzenia

Do 30.09.2020

3.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie:

  • architektonicznym
  • cyfrowym
  • informacyjno - komunikacyjnym

 

Koordynator ds. dostępności

Podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP informacji adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi z zapisów ustawy np.: dostosowanie strony internetowej do standardu WCAG 2.1, filmy w PJM

Realizacja w całym okresie działania

4.

Dokonanie samooceny pod kątem sposobów dostosowania budynku Urzędu Gminy w którym znajduje się Ośrodek Pomocy Społecznej

Koordynator ds. dostępności

Sporządzenie deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno – komunikacyjnym wynikające z zapisów art. 6 ustawy

Do 30.09.2020

5.

Dokonanie analizy w zakresie konieczności zapewnienia dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne i prane.

Koordynator ds. dostępności

Podanie do publicznej wiadomości na stronie BIP informacji wynikającej z zapisów art. 7 ustawy ze wskazaniem dostępu alternatywnego.

Do 30.11.2020

6.

Monitorowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z zapisami art. 14 ust. 1 ustawy w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami praz udostępnienie adresów stron internetowych instytucji realizujących zadania wynikające z ustawy.

Koordynator ds. dostępności

Przesyłanie niezbędnych informacji, prowadzenie spotkań z udziałem specjalistów informatyki, łączności, branży budowlanej itp. 

Do 31.12.2020

 

Do 30.06.2021

7.

Uzyskanie danych zbiorczych do raportu

Koordynator ds. dostępności

Uzyskanie danych w zakresie realizacji uwag odnoszących się do istniejących przeszkód w zakresie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń dotyczących usunięcia tych wad.

Do 31.12.2020

8.

Sporządzenie raportu

Koordynator ds. dostępności

Przekazanie Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej do zatwierdzenia sporządzonego raportu oraz podanie jego treści do publicznej wiadomości na stronie BIP.

Pierwszy raport do 31.03.2021 r.

 

Kolejny zgodnie z art. 11 ustawy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowcu

Data sporządzenia 29.09.2020

Sporządził: Koordynator ds. dostępności Jolanta Barczyk

 

                                                                                                                  Zatwierdzam:

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Barbara Mikołajczyk

Informacje

Rejestr zmian

2020-10-05 10:40:17

Edycja artykułu - Barbara Mikołajczyk

2020-10-05 10:36:36

Publikacja artykułu - Barbara Mikołajczyk

2020-10-05 10:36:36

Dodanie artykułu - Barbara Mikołajczyk

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowcu
42-439 Żarnowiec, ul. Krakowska 34
woj. śląskie  
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.