Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.ops.zarnowiec.pl

Adres artykułu: www.bip.ops.zarnowiec.pl/artykuly/7

Koordynator ds dostępności

Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarnowcu

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowcu, wyznaczył koordynatora do spraw dostępności w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarnowcu.

Funkcję będą pełniła nw. osoba:

Pani Jolanta Barczyk

 Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarnowcu jest realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.)

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarnowcu:

Pani Jolanta Barczyk telefon: 32 644-93-20, wew. 118

e-mail: opszarnowiec@poczta.onet.pl

adres do korespondencji: ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec