Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Deklaracja dostepności

Wyświetl stronę główną » Koordynator ds dostępności » Deklaracja dostepności

Deklaracja dostępności 

 

 

Wstęp deklaracji

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP http:/bip.ops.zarnowiec.pl

 

Dane teleadresowe jednostki:

Tel. +48 32 6449 320 wew.118

E-mail: opszarnowiec@poczta.onet.pl

Adres korespondencyjny: OPS Żarnowiec, ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec

 

Data publikacji strony internetowej: 01.03.2019

Data ostatniej aktualizacji: 28.03.2020

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;

- część plików nie jest dostępnych cyfrowo;

- brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

 

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

 

Strony internetowe w ramach Systemu BIP posiadają następujące ułatwienia:

- podwyższony kontrast( czarne tło, żółte litery);

- możliwość powiększenia większości liter na stronie;

- mapa strony;

- focus wokół elementów nawigacyjnych

 

Data sporządzenia deklaracji

 

Deklarację sporządzono dnia 01.10.2020

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Jolanta Barczyk

e-mail: opszarnowiec@poczta.onet.pl

Telefon: +48 32 6449 320 wew. 118

 

Procedura wnioskowo- skargowa

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę     z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

 

Do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowcu prowadzą 2 wejścia, jedno posiada schody. Drugie wejście umożliwia wjazd osobie na wózku do budynku. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia USC na parterze. Do pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzą schody. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Do budynku i wszystkich jego  pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braill'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma tłumacza języka migowego.

 

Strona posiada specjalnie przygotowaną wersję do druku, która umożliwia drukowanie informacji tam znajdujących się.

 

Informacje

Rejestr zmian

2021-03-31 12:36:34

Usunięcie załącznika - Barbara Mikołajczyk
Raport_o_stanie_dostepnosci.pdf

2021-03-31 12:34:00

Dodanie załącznika - Barbara Mikołajczyk
Raport_o_stanie_dostepnosci.pdf

2020-10-06 12:10:33

Publikacja artykułu - Barbara Mikołajczyk

2020-10-06 12:10:33

Dodanie artykułu - Barbara Mikołajczyk

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowcu
42-439 Żarnowiec, ul. Krakowska 34
woj. śląskie  
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.